KÄYTTÖEHDOT

1.1 Voimassa olevat käyttöehdot (Käyttöehdot) säätelevät pääsyäsi Nestlé Nespresso S.A.:n (Nespresso) Internet-sivustoihin (Internet-sivustot) ja niiden käyttöä. Nestlé Nespresso S.A.:han sisältyvät myös Nespresson tytäryritykset. Siirtymällä Internet-sivustoihimme sekä selaamalla ja käyttämällä niitä osoitat lukeneesi, ymmärtäväsi ja hyväksyväsi varauksetta nämä Käyttöehdot, joita päivitämme silloin tällöin.


1.2 Ilmoitamme Käyttöehtojen mahdollisista muutoksista julkaisemalla uuden version Internet-sivustoissamme. Suosittelemme tämän vuoksi tarkistamaan silloin tällöin nämä Käyttöehdot ja tutustumaan mahdollisiin muutoksiin.

2.1 Internet-sivustojemme sisältö eli tekstit, merkit, logot, diagrammit, valokuvat, videot, äänet, musiikki, asettelu, suunnittelut, tietotaito, teknologiat, tuotteet ja prosessit, ei kuitenkaan näihin rajoittuen, ovat Nespresson ja sen tytäryritysten omaisuutta tai niitä käytetään omistajiensa valtuutuksella, ja ne ovat sen mukaisesti tekijänoikeuksien, tavaramerkkien, patenttien ja kaikkien muiden sovellettavissa olevan lakien immateriaali- tai teollisoikeuden alaisia.


2.2 Mitään Internet-sivustomme sisältämää osaa ei voi pitää sellaisena tai tulkita sellaiseksi, että se antaa sinulle oikeuden tai lisenssin käyttää mitään kyseistä Internet-sivustomme sisältöä. Tämän säännön poikkeus on selitetty alla kohdassa 

3.1 Voit ladata, näyttää tai tulostaa Internet-sivustojemme sisältöä ainoastaan henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöön säilyttämällä latauksen aikana ja tuottamalla uudelleen kaikki lataamiesi tietojen tai muun lataamasi materiaalin sisältämät copyright-ilmoitukset tai muut valmistajakohtaiset omistustiedot. Kaikki muunlainen Internet-sivustojen sisällön käyttö, mukaan luettuna millään tavalla tapahtuva kokonaisuuden tai sen osien toisintaminen, muokkaaminen, jakelu, siirto tai lähetys, on ehdottomasti kielletty muutoin kuin saamalla Nespressolta etukäteen kirjallinen suostumus kyseiseen toimintaan.


3.2. Nespresso ei vakuuta, että Nespresson Internet-sivuilla olevan sisällön käyttö ei loukkaa kolmansien osapuolien oikeuksia.

4.1 Kaikkia Nespresson Internet-sivuille Internetin kautta lähettämiäsi henkilötietoja ja muita tunnistetietoja suojataan ja käsitellään Tietosuojailmoituksen mukaisesti (linkki). Nespresso kehottaa sinua lukemaan kyseisen Tietosuojailmoituksen huolellisesti ennen minkään henkilötiedon tai muun tunnistetiedon lähettämistä Nespressolle.


4.2 Kaikkia muita tietoja tai materiaalia, joita ei katsota henkilötiedoiksi, ja jotka tai jonka olet lähettänyt Nespressolle Internetin kautta, sähköpostitse tai muutoin, kohdellaan ei-luottamuksellisena materiaalina, johon sinulla ei ole omistusoikeutta. Tällaisia materiaaleja ja tietoja ovat esimerkiksi tiedot, kysymykset, kommentit, ehdotukset, ideat ja grafiikka/kuvat. Kaikesta joko sähköisesti tai postitse lähettämästäsi materiaalista tulee Nespresson ominaisuutta ja Nespresso voi vapaasti käyttää sitä haluamaansa tarkoitukseen, joka voi olla esimerkiksi, mutta ei seuraaviin rajoittuen, toisintaminen, julkituominen, siirtäminen, julkaiseminen, lähettäminen ja postittaminen. Nespresso on erityisesti vapaa käyttämään mitä tahansa ideoita, käsitteitä, tietotaitoa tai tekniikoita, joita saattaa sisältyä mihin tahansa Nespresson Internet-sivustoihin lähettämääsi kommunikaatioon, mihin tahansa tarkoitukseen, joita ovat esimerkiksi, mutta ei näihin rajoittuen, kehitys, tuotanto, mainonta ja tuotemarkkinointi. Mistään tällaisesta käytöstä ei makseta korvausta tietojen lähettäjille tai kenellekään toiselle.


4.3 Lähettämällä meille tietoja vakuutat, että omistat lähettämäsi materiaalin/sisällön, että se ei ole loukkaavaa ja että Nespresso ei loukkaa minkään kolmannen osapuolen oikeuksia käyttäessään kyseistä materiaalia/sisältöä. Nespressolla ei ole tarjotun tiedon osalta käyttövelvoitetta.

5.1 MIKÄ TAHANSA MATERIAALI, TIEDOT JA KAIKKI INTERNET-SIVUSTOJEMME MATERIAALI TARJOTAAN KÄYTTÖÖSI 'SELLAISENAAN' OSANA SIVUSTOJEN KÄYTETTÄVYYTTÄ JA ILMAN MINKÄÄNLAISTA TAKUUTA, MUKAAN LUKIEN ESIMERKIKSI ILMAISTUT TAI OLETETUT TAKUUT SOVELTUVUUDESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI TAI JOHONKIN TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN. TÄMÄ VASTUUVAPAUTUS EI VAIKUTA ALLA OLEVAAN KOHTAAN 6.


5.2 Nespresso EI TAKAA, ETTÄ SEN INTERNET-SIVUSTOT TAI NIIDEN SISÄLTÖ VASTAA ODOTUKSIASI, ETTÄ SIVUSTOT TAI SISÄLTÖ OLISIVAT AINA KÄYTETTÄVISSÄ KESKEYTYKSITTÄ TAI VIIVÄSTYKSITTÄ TAI ETTÄ NE OLISIVAT VIRHEETTÖMIÄ, SUOJATTUJA TAI OIKEA-AIKAISIA.


5.3 KOSKA KAIKKI LAINKÄYTTÖALUEET EIVÄT SALLI JOITAKIN TIETTYJÄ VASTUIDEN RAJOITUKSIA, EDELLÄ MAINITUT RAJOITUKSET EIVÄT EHKÄ KOSKE SINUA.


5.4 Mikään palveluiden käytön aikana Internet-sivustojen avulla välitetty tai Nespressolta kirjallisesti tai suullisesti saatu neuvo tai tieto ei muodosta mitään sellaisia takuita, jotka eivät selkeästi sisälly Käyttöehtoihin.

6.1 Siirryt Nespresson Internet-sivuille, käytät ja selaat niitä sekä siirryt kyseisillä sivuilla täysin omalla vastuullasi.


6.2 YMMÄRRÄT JA HYVÄKSYT, ETTÄ Nespresso, KAIKKI SEN TYTÄRYRITYKSET SEKÄ KAIKKI INTERNET-SIVUSTON LUONNISSA, TUOTANNOSSA JA KÄYTETTÄVÄKSI TARJOAMISESSA MUKANA OLLEET MUUT OSAPUOLET EIVÄT OLE, SOVELLETTAVIEN SÄÄNNÖSTEN MUKAISESTI, VASTUUSSA MISTÄÄN SELLAISISTA SUORISTA, EPÄSUORISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA, MAINEEN MENETYKSESTÄ, KUSTANNUKSISTA, TAPPIOISTA, TULOJEN MENETYKSESTÄ TAI MISTÄÄN VASTUISTA (VAIKKA TÄLLAISTEN VAHINKOJEN SYNTYMINEN OLISI OLLUT NESPRESSON TIEDOSSA TAI JOS Nespresso OLISI VOINUT TIETÄÄ TÄLLAISTEN VAHINKOJEN SYNTYMISEN MAHDOLLISUUDESTA), JOTKA VOIVAT AIHEUTUA SIITÄ SEIKASTA, ETTÄ OLET SIIRTYNYT NESPRESSON INTERNET-SIVUSTOIHIN, ETTÄ OLET KÄYTTÄNYT INTERNET-SIVUSTOJA JA NIIDEN SISÄLTÖÄ TAI VASTAAVASTI, ETTÄ ET OLE PYSTYNYT KÄYTTÄMÄÄN SIVUSTOJA TAI NIIDEN SISÄLTÖÄ.


6.3 KÄYTÄT KAIKKEA MATERIAALIA, JONKA OLET SAANUT TAI LADANNUT INTERNET-SIVUSTOISTAMME TAI JOLLAKIN MUULLA TAVALLA HANKKINUT KÄYTTÖÖSI SIVUSTOISSA VIERAILUN AIKANA, OMALLA VASTUULLASI. Nespresso ei kanna mitään vastuuta mistään tietokoneellesi tai muulle omaisuudellesi aiheutuneesta vahingosta tai tietokoneeseesi tarttuneesta viruksesta, kun syynä on jonkin Nespresson Internet-sivustoissa olleen materiaalin käyttö tai lataus omaan tietokoneeseen tai mikään tietoteknisiin järjestelmiin kohdistunut laiton toimenpide tai hyökkäys.


6.4 Nespresso varaa itsellään oikeuden keskeyttää tai lopettaa minkä tahansa osan Internet-sivustojensa toiminnallisuudesta. Nespresso ei ota mitään vastuuta mistään sen Internet-sivuston (koko sivuston tai osan) toiminnallisuuden keskeytyksestä tai loppumisesta, kun se on seurausta Nespresson tai kolmannen osapuolen toimista tai tekemättä jättämisistä.

Internet-sivustomme saattaa sisältää epätarkkuuksia tai virheitä. Nespresso varaa itsellään oikeuden tehdä tällaiseen sisältöön muutoksia, korjauksia tai/tai parannuksia milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta. Nespressolla ei kuitenkaan ole velvollisuutta tehdä näin.

Internet-sivustomme saattavat sisältää tietoja Nespresson maailmanlaajuisesti myynnissä olevista tuotteista tai palveluista, jotka eivät kuitenkaan ole saatavilla kaikkialla. Internet-sivustossamme esiintyvä viittaus johonkin Nespresson tuotteeseen tai palveluun ei tarkoita, että kyseinen tuote tai palvelu on tai tulee olemaan saatavilla omassa maassasi.

9.1 Nespresso saattaa tarjota osana palvelujaan hyperlinkkejä muihin Internet-sivustoihin, jotka eivät ole Nespresson ylläpitämiä tai sen toimivallan alaisia. Nespresso ei ole vastuussa näistä sivustoista tai niiden sisällöstä, laillisuudesta, paikkansapitävyydestä tai toiminnoista.

10.1 Voimassa olevat Käyttöehdot muodostavat sinun ja Nespresson välisen täydellisen sopimuksen, joka koskee Nespresson Internet-sivuille siirtymistä sekä niiden käyttöä ja sisältöä. Kaikki muut Nespresson säätämät ehdot ja säännökset, jotka säätelevät Nespresson ja käyttäjän välisiä suhteita, varsinkin tuotteiden tai palvelujen ostamista, täydentävät Käyttöehtoja. Mikäli Käyttöehdoissa ja tällaisissa ehdoissa ja säännöksissä ilmenee ristiriitaisuuksia, käytetään ensisijaisesti kyseisiä säännöksiä ja ehtoja.


10.2 Sitä tosiasiaa, että Nespresso suvaitsee käyttäjän jonkin Käyttöehtojen osan vastaisen toiminnan tai että se ei vaadi jonkin Käyttöehtojen tai lain kohdan täytäntöönpanoa, vaikka sillä olisi oikeus siihen, ei voi tulkita siten, että Nespresso luopuisi oikeudestaan esittää vaade myöhemmin ja saattaa oikeutensa voimaan.


10.3 Mikäli jotakin Käyttöehtojen osaa pidetään nykyisen tai tulevan lain, säännöksen tai oikeusistuimen päätöksen nojalla laittomana, kyseistä osaa pidetään pätemättömänä ja kaikki muut Käyttöehtojen osat säilyvät voimassa sinun ja Nespresson välillä.


10.4 Käyttöehdot sisältävät otsikoita vain käytön helpottamiseksi eivätkä ne muuta tai muokkaa ehtoja millään tavalla.

YLEISET MYYNTIEHDOT

Sovellettava versio, voimassa alkaen 16.6.2023

Johdanto

Näitä yleisiä myyntiehtoja sovelletaan seuraaviin: kaikki tilaukset, joiden tekijöinä oleviin yksityishenkilöihin viitataan jäljempänä sanoilla ”sinä” tai ”asiakas”, ja joiden toisena osapuolena on Perroy Fi Oy – Nespresson virallinen jakelija Suomessa - Itämerenkatu 1- 00180 Helsinki, Suomi – y-tunnus 3342322-9 johon viitataan sanoilla ”Nespresso” tai ”me”, ”meitä” tai ”meidän” ja jonka rekisteröity toimipaikka sijaitsee osoitteessa Keilasatama 5, 02150 Espoo, jotka on tehty myymälässä tai etätilauksena (kirjeitse, puhelimitse, Internetissä ja Nespresso-sovelluksella) koskien yksityisille kuluttajille tarjottavia koneita, samoin kuin heidän kulutusmateriaalejaan ja lisävarusteitaan, jotka kuuluvat tähän alaan (”Tuotteet”).

Ennen kuin käytät Nespresso-verkkosivustoa ja siihen liittyviä verkkosivuja (”Verkkosivusto”) ja/tai jätät tilauksen, pyydämme, että tutustut huolellisesti yleisten myyntiehtojen kaikkiin ehtoihin, Tietosuojailmoitukseen ja verkkosivuston käyttöehtoihin sekä kaikkiin niihin lisäehtoihin, jotka saattavat ilmaantua verkkosivustolle aika ajoin, esim. tarjousten ja kampanjoiden yhteydessä.

Yleisiä myyntiehtoja sovelletaan kaikkiin Nespressolle tai mille tahansa sen tytäryhtiöistä jätettyihin tilauksiin. Ellei yleisissä myyntiehdoissa toisin määrätä, niitä sovelletaan kaikkien muiden ehtojen sijasta.

Jatkuvien tilausten osalta voimme muuttaa näitä yleisiä myyntiehtoja, jos tapahtuu a) tuotanto-, osto- tai muiden kustannusten huomattava nousu, b) olennainen muutos olosuhteissa, joita emme voineet ennakoida sopimusta tehtäessä, tai c) lainmuutos tai virallinen päätös, jota emme voineet ennakoida sopimusta tehtäessä. Ilmoitamme sinulle tällaisista mahdollisista muutoksista etukäteen, ja voit käyttää peruutusoikeuttasi, jos et ole tyytyväinen tilaustasi koskeviin muutoksiin.

Saat tilaamiesi Tuotteiden mukana kopion näistä yleisistä myyntiehdoista. Voit myös ladata, tallentaa ja/tai tulostaa itsellesi kopion sähköpostiisi saamastasi tilausvahvistuksesta ja yleisistä myyntiehdoista.

Tämän verkkosivuston kautta jätetyt tilaukset voidaan toimittaa ainoastaan Suomessa sijaitseviin osoitteisiin. Pahoittelemme, ettemme voi toimittaa muualle.

 

Rekisteröityminen

Tilauksen jättäminen edellyttää tiettyjä rekisteröintitietoja, kuten nimesi tai sähköpostiosoitteesi, jonka on oltava kelvollinen ja ajantasainen.

Tiedota meitä heti osoitemuutoksista ja mistä tahansa tiedoissasi tapahtuneesta muutoksesta päivittämällä henkilötietosi tällä Verkkosivustolla, jotta voimme käsitellä pyyntösi ja tilauksesi aina ajantasaisin tiedoin.

Salasana ja luottamuksellisuus

Tällä Verkkosivustolla tehdyn rekisteröinnin jälkeen sinulla on oma jäsentilisi käyttäjätunnuksineen ja salasanoineen (”Tunnistetiedot”). Tietosuoja ja luottamuksellisuus ovat meille tärkeitä. Tietosi suojaamiseksi ja tiedonkalasteluyritysten estämiseksi käytämme verkkosivustollamme TLS-protokollaa (Transport Layer Security), jonka ansiosta selaimesi ja palvelintemme välinen tiedonsiirto, sähköisen kaupankäynnin alustoillamme vierailu ja muille alustoille sisäänkirjautuminen on aina turvallista ja salattua. Haluamme muistuttaa, että Tunnistetietojen luottamuksellisuuden ja tietoturvan ylläpitäminen on viime kädessä käyttäjän vastuulla. Onnistunut sisäänkirjautuminen tunnistetiedoillasi katsotaan aina sinun itsesi suorittamaksi riippumatta siitä, kuka sisään kirjautuja oli.

Jos tiedät tai sinulla on syytä uskoa, että tunnistetietosi on varastettu tai niitä on käytetty väärin, tai jos sinulla on mitä tahansa muita tietoturvaan liittyviä kysymyksiä, soita viivyttelemättä Nespresson asiakaspalveluun numeroon

 Suosittelemme myös seuraavia varotoimia:

  • Kun poistut istunnon päätyttyä Verkkosivustolta, tee se aina sivun yläreunassa olevalla uloskirjautumispainikkeella.
  • Tilisi käyttäjätunnus, salasana ja käyttöoikeudet ovat yksinomaan henkilökohtaiseen käyttöösi tarkoitettuja, eikä niitä saa siirtää toisille henkilöille eikä jakaa kenenkään muun kanssa.

Jos Nespresso saa tietoonsa tai sillä on syytä uskoa, että toinen henkilö on käyttänyt Tunnistetietojasi, Nespresso keskeyttää kyseisen tilin käytön välittömästi (mukaan lukien kyseiseen tiliin liittyvien tapahtumien käsittelyn).

  • Tilausmenettely
  • Voit jättää tilauksesi:

Nespresson Tuotteen tilaus Verkkosivustolla jätetään napsauttamalla ”Lisää ostoskoriin” -painiketta, jonka jälkeen edetään maksamiseen.

 

Jätettyäsi Tuotteiden tilauksen Verkkosivustolla sinut ohjataan seuraavaksi sivulle, jolla voit tarkastella tilaustasi, valita toimitustavan ja tarkastaa kokonaishinnan.

Hyväksyttyäsi yleiset myyntiehdot sinulta pyydetään maksutietoja tilauksesi viimeistelemiseksi.

Älä koskaan anna pankki- tai luottokorttisi tietoja kirjeessä. Soitamme sinulle takaisin, jotta voimme viimeistellä tilauksesi ja hoitaa maksun turvallisella tavalla.

  • Tilausvahvistus

Kun olet lähettänyt ja vahvistanut tilauksesi, saat Nespressolta tilausvahvistuksen, joka sisältää tilatun Tuotteen / tilattujen Tuotteiden tiedot.

Lähetettyään tilausvahvistuksen Nespresso tarkistaa tilatun Tuotteen / tilattujen Tuotteiden varastotilanteen. Sinun ja Nespresson välinen sopimus Tuotteiden myynnistä toteutuu vasta Nespresson vahvistettua, että kaikki Tuotteet tai osa niistä ovat/on yhä saatavissa ja lähetetty matkaan. Sopimus toteutuu toimitusvahvistuksella. Nespresson toimittama vahvistus tilauksen matkaan lähettämisestä on todiste sinun ja Nespresson välisestä sitovasta sopimuksesta.

Sopimus Tuotteiden myynnistä pätee ainoastaan Tuotteisiin, joiden matkaan lähtemisen olemme vahvistaneet.

Nespressolla on lain sallimissa rajoissa, milloin hyvänsä ja mistä tahansa kohtuullisena pidettävästä syystä oikeus kieltäytyä tai irtisanoutua tilauksesta tai peruuttaa se. Voimme esimerkiksi kieltäytyä tilauksesta, jos Tuotetta tai osaa siitä ei tilauksen jättämisen jälkeen olekaan saatavissa. Jos näin käy, saat tiedon, että vain osa tilauksesta toimitetaan tai tilauksesi on peruutettu. Jos olet jo maksanut Tuotteen/Tuotteet kokonaan tai osittain, hyvitämme sinulle mahdollisimman pikaisesti Tuotteesta/Tuotteista ja sen/niiden toimituskuluista maksamasi summan kokonaisuudessaan. Nespresso voi kieltäytyä tilauksesta myös, jos aiempien tilausten maksamisesta käydään kiistaa, tilaus on hyvin epätavanomainen tai jos Nespresso epäilee, että tilausta ei ole jätetty vilpittömässä mielessä.

Hinnat

Tilaamistasi tavaroista maksettavat hinnat ovat ne, jotka näkyvät Verkkosivustolla tilauspäivänä, sisältäen arvonlisäveron..

Toimituskulut, silloin kun niitä sovelletaan, laskutetaan tilauspäivänä Verkkosivustolla ilmoitettavin hinnoin, ja maksu määräytyy tilauksen koon ja valitsemasi toimitustavan perusteella. Saat tiedon tilaamasi tuotteen toimituskuluista siirtyessäsi maksamaan tilausta ja ennen kuin jätät tilauksen.

Verkkosivustolla ilmoitetut ilmeisen virheelliset hinnat eivät ole sitovia siltä osin kuin sinun kuluttajana olisi pitänyt kohtuudella tietää, että hinta on virheellinen.

Nespresso varaa itselleen oikeuden muuttaa Tuotteidensa hintoja tulevaisuudessa. Muutokset eivät koske tuotetilauksia, jotka Nespresso on jo vahvistanut.

Maksaminen

Maksaminen suoritetaan tavalla, jonka valitsit maksamisvaiheessa. Maksamistapoja ovat luottokortti, lasku tai lahjakortti. Maksamisen yhteydessä tulee ilmoittaa asiakasnumero ja/tai laskun numero.

Ostoksesi arvo veloitetaan käytettävältä kortilta sen jälkeen, kun Nespresso on lähettänyt sinulle tilausvahvistuksen sähköpostitse.

Tietoturvasyistä korttisi tiedot salataan kaikkien lähetysten aikana. Pankista tai maksupalvelun tarjoajasta riippuen luottokorttimaksu saattaa vaatia valtuutuksen tai se suoritetaan useissa vaiheissa. Jos Nespresso ei saa valtuutusta, se pidättää itsellään oikeuden peruuttaa tilaus.

Mikäli maksu tehdään luottokortilla tai lahjakortilla, tilausta ei toimiteta ennen kuin maksu on vastaanotettu tai maksu on valtuutettu tai suoritettu.

Maksujärjestelmämme rekisteröimä tieto on todiste suoritetusta maksusta.

 

Toimitus

Saatavilla oleva toimitusvaihtoehto on postitse.

Nespresso ja/tai Nespresson valtuuttamat yritykset voivat tiedottaa sinua tilaustasi ja toimitusta koskevista asioista tekstiviestillä, puhelimitse ja/tai sähköpostitse.

Nespresson toimitusaika standarditoimituksille (riippuen varastotilanteesta ja maksun saapumisesta) on 1 arkipäivä, kun tilaus on tehty klo 16 mennessä ja tilaaja asuu 24h-toimitusalueella. Mikäli toimitusosoite on 24h toimitusalueen ulkopuolella, toimitusaika on tällöin 48h ja siitä ilmoitetaan tilausvaiheessa. Jos lähetys ei ole tullut perille edellä mainitun ajan kuluessa, ota yhteyttä Nespressoon sopiaksesi Tuotteiden pidennetystä toimitusajasta, tai voit halutessasi peruuttaa tilauksen ilmoittamalla siitä Nespressolle.

Jotta toimitukset tapahtuisivat ajallaan, Nespresso pyrkii pitämään Tuotteita riittävästi varastossa. Tietyt Tuotteet voivat kuitenkin tilapäisesti loppua varastosta, jolloin kaikkia tilauksia ei saada toimitettua luvatussa ajassa. Jos näin käy, hyväksyt, että Nespresso voi toimittaa vain osan tilauksesta tai lykätä toimitusaikaa myöhemmäksi. Rajallisesti saatavissa olevia Tuotteita (kuten rajalliset erät [Limited Editions] jne.) voi tilata vain niin kauan kuin Tuotetta on varastossa.

Omaisuuden ja riskien siirto

Nespresson toimittamat Tuotteet pysyvät omaisuutenamme, kunnes olet maksanut kaikki sopimuksen velvoittamat maksut kokonaisuudessaan, mukaan lukien kaikki tilausvahvistuksessa mainitut kulut.

Kaikki Tuotteisiin kohdistuvat riskit menetyksestä tai vahingosta siirtyvät sinulle vastaanotettuasi toimituksen (tai kenelle tahansa muulle henkilölle, joka toimii puolestasi).

Tuotekohtainen tarkastus

Vastaanotettuasi toimituksen sinua pyydetään tarkistamaan, että tavaroiden lukumäärä vastaa toimitusvahvistuksessa ilmoitettua ja että Tuotteet ovat koskemattomia, vahingoittumattomia, kuivia ja ettei niitä ole muunneltu millään tavoin.

Jos havaitset jonkun Tuotteen vahingoittuneen tai puuttuvan, ilmoita siitä asiakaspalveluumme kohtuullisen ajan kuluessa vahingon tai puuttuvan Tuotteen havaitsemisesta, kuitenkin enintään kahden kuukauden kuluessa. Nespresso tarjoaa tällaisessa tapauksessa tilalle toisen, samanlaisen Tuotteen.

Tämä ei vaikuta yleisten myyntiehtojen kohdan Takuut mukaisiin lakisääteisiin, takuuta koskeviin oikeuksiisi.

Peruutukset

Jos peruutat tilauksesi ennen kuin olet vastaanottanut Tuotteen/Tuotteet, sinulla on oikeus kieltäytyä Tuotteen/Tuotteiden toimituksesta ja saat meiltä hyvityksen täysimääräisenä 14 päivän kuluessa siitä, Kun tilausta ei ole vielä käsitelty varastollamme, voit lähettää meille sähköpostilla nimesi ja tilausnumerosi osoitteeseen info@nespresso.fi ilmoittaaksesi tilauksesi peruuttamisesta.

Peruuttamisoikeus

Voit halutessasi myös palauttaa tilauksesi milloin tahansa tilauksen jättämispäivästä siihen päivään asti, jolloin tilaamasi Tuotteiden vastaanottamisesta on kulunut 14 päivää.

Täytä palauttamista varten peruuttamislomake, jonka löydät alta, tai soita asiakaspalveluumme numeroon 0800 177 601(maksuton).

Ilmoitettuasi meille aikeestasi palauttaa Tuote/Tuotteet, sinulla on 14 päivää aikaa palauttaa meille Tuote/Tuotteet yleisten myyntiehtojemme kohdassa Palautuskäytänteet kuvattujen palautuskäytänteidemme mukaisesti.

Olet vastuussa Tuotteiden arvon alenemisesta, jos olet käsitellyt Tuotteita enemmän kuin on tarpeellista niiden ominaisuuksien ja toimivuuden arvioimiseksi.

Peruuttamisen vaikutukset

Jos käytät peruuttamisoikeuttasi, hyvitämme takaisin kaikki sinulta vastaanottamamme maksut, mukaan lukien toimituskulut, ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa 14 päivän kuluessa päivästä, jolloin saimme Tuotteet takaisin tai toimitit meille todisteen siitä, että olet lähettänyt Tuotteet takaisin, sen mukaan kumpi näistä tapahtuu aiemmin. Suoritamme hyvityksen samalla maksutavalla, jota itse alun perin käytit maksamiseen, ellet ole selvästi toisin sopinut; joka tapauksessa sinulle ei koidu takaisinmaksusta mitään kuluja.

Palautuskäytänteet

Sinun tulee palauttaa Tuote omalla kustannuksellasi 14 päivän kuluessa siitä, kun ilmoitit meille aikeestasi palauttaa sen, ja palautetun Tuotteen on oltava moitteettomassa kunnossa, vahingoittumaton ja käyttämätön. Voit myös pyytää Tuotteelle ilmaisen palautuksen soittamalla asiakaspalveluumme numeroon 0800 177 601 (maksuton) ja pyytämällä palautuslipukkeen maksutonta palautusta varten.

Siltä osin kuin mahdollista ja toteutettavissa, Tuotteet täytyy palauttaa alkuperäisessä kunnossaan ja alkuperäispakkauksissaan. Tuotteet täytyy lähettää tai luovuttaa meille takaisin tai palauttaa valtuutettuun toimipisteeseen, josta tuote on ostettu (Nespresso Boutique) ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa 14 päivän kuluessa siitä, kun ilmoitit meille irtautuvasi tästä sopimuksesta. Mikäli vain mahdollista, palautettavien Tuotteiden mukaan tulee liittää lasku ja palautuslomake, jotta voimme käsitellä pyyntösi nopeammin. Lähetä tuotteet takaisin ennen 14 päivän määräajan umpeutumista.

Takuut

Koneilla on valmistajan takuu oston yhteydessä asetettujen ehtojen mukaisesti, rajoittamatta kuitenkaan pakollisen kuluttajansuojalainsäädännön nojalla sovellettavia oikeuksiasi. Valmistajan takuuehdot ovat 24 kuukautta.

Myynnin jälkeiset palvelut

Olet itse vastuussa koneen tavanomaisesta ylläpidosta ja puhdistuksesta. Koneiden teknisistä ominaisuuksista ja turvallisuussyistä johtuen korjauksia saa tehdä ainoastaan valmistajan huoltohenkilöstö, kunkin koneen erityisvaatimukset huomioiden. Valmistaja ja Nespresso ovat vapautettuja kaikesta vastuusta, jos muu kuin huoltopalveluun kuuluva henkilö muuntelee konetta, korjaa sitä tai lisää ja/tai vaihtaa siihen varaosia.

Jos koet ongelmia tai sinulla on kysyttävää koneesi toiminnasta, ylläpidosta tai myynnin jälkeisistä palveluista, ota yhteyttä asiakaspalveluumme numeroon 0800 177 601 (maksuton) neuvojen ja avun saamiseksi.

Tämän Verkkosivuston Tuotteita esittävät ja kuvaavat valokuvat ja tekstit ovat sopimussuhteen ulkopuolisia ja yksinomaan tietojen hankkimista varten. Sovellettavan lain sallimissa rajoissa, Nespresso ei ole vastuussa tämän Verkkosivuston valokuvien tai tekstien virheistä tai puutteellisuuksista.

Rajoittamatta näiden yleisten myyntiehtojen kattavuutta ja sovellettavan lain sallimassa laajuudessa mikään vahingonkorvaus, oli sitten kyse toimitetuista Tuotteista tai Tuotteiden toimittamatta jättämisistä tai muusta, ei saa olla määrältään suurempi kuin ostohinta niille Tuotteille, joille vahingonkorvausta vaaditaan. Nespresso ei missään tapauksessa ole vastuussa minkäänlaisesta sen Tuotteista, niiden käytöstä, myynnistä tai tästä Verkkosivustosta syntyvästä epäsuorasta, tahattomasta tai välillisestä vahingosta (vaikka sen kaltaisen vahingon mahdollisuus olisi ollut tai olisi voinut olla Nespresson tiedossa).

Nimenomaisesti emme ole minkäänlaisessa vastuussa mistään menetyksestä tai vahingosta, joka saattaa johtua näiden yleisten myyntiehtojen noudattamatta jättämisestä. Toimitamme Tuotteita ainoastaan henkilökohtaiseen ja yksityiseen käyttöön ja lupaudut olemaan käyttämättä Tuotteita minkäänlaisiin kaupallisiin, liiketoiminnallisiin tai jälleenmyyntitarkoituksiin. Emme ole vastuussa saamatta jääneistä tuloista, liiketoiminnallisesta tappiosta, liiketoiminnan keskeytymisestä tai liiketoimintamahdollisuuden menettämisestä.

Mikään näissä yleisissä myyntiehdoissa ei sulje pois tai rajoita vastuunalaisuuttamme seuraavissa tapauksissa: (i) huolimattomuudestamme johtuva kuolema tai henkilövahinko; (ii) petos tai tahallisesti harhaanjohtavien tietojen antaminen; (iii) vialliset Tuotteet; tai (iv) mikä tahansa seikka, jonka osalta vastuunalaisuutemme poissulkeminen tai sen yrittäminen olisi lainvastaista.

Nespresso pyrkii kaikin kohtuullisin keinoin täyttämään velvoitteensa. Nespressoa ei kuitenkaan voida pitää vastuullisena tai vastuussa toimitusten viivästymisistä tai epäonnistumisista olosuhteissa, joihin se ei kohtuudella ole voinut vaikuttaa (”ylivoimainen este”). Tällaisia olosuhteita ovat rajoituksetta lakot ja kolmansien osapuolten järjestämät työtaistelutoimenpiteet, levottomuudet, mellakat, sodat, luonnonkatastrofit tai mitkä tahansa muut seikat, jotka vaikuttavat haitallisesti tuotantoon, Tuotteiden kuljetuksiin tai toimituksiin tai estävät ne kokonaan.

Jos viivytys johtuu ylivoimaisesta esteestä, Nespresson velvoitteiden täyttämiseen vaadittavat toimet keskeytetään ja niiden toteuttamisaikaa pidennetään, kunnes este on poistunut. Nespresso pyrkii täyttämään velvoitteensa niin nopeasti kuin sitä kohtuudella voidaan vaatia ja pidättää itsellään oikeuden jakaa mahdolliset jäljellä olevat Tuotetoimitukset asiakkaiden kesken oikeudenmukaisella ja kohtuullisella tavalla.

Jos emme edellä mainitun kaltaisen esteen vuoksi pysty täyttämään velvollisuuksiamme, voit peruuttaa sopimuksesi. Ilmoita peruuttamisaikeestasi meille soittamalla asiakaspalveluumme numeroon 0800 177 601 (maksuton) tai ottamalla yhteyttä sähköpostitse info@nespresso.fi. Sinun on palautettava (meidän kustannuksellamme) jo vastaanottamasi Tuotteet, jolloin me hyvitämme sinulle maksamasi hinnan, toimituskulut mukaan lukien.

Näihin yleisiin myyntiehtoihin ja Nespressolta ostamiisi Tuotteisiin sovelletaan Suomen lainsäädäntöä turvautumatta sen lainvalintasääntöihin.

Kaikki mahdolliset kiistat tai vaateet, jotka perustuvat tai liittyvät näihin yleisiin myyntiehtoihin tai Nespressolta ostamiisi Tuotteisiin (mukaan lukien sopimuksen ulkopuoliset kiistat tai vaateet), kuuluvat Suomen tuomioistuinten lainkäyttövallan piiriin.

Kuluttajana sinulla on oikeus saattaa riita kotipaikkasi käräjäoikeuteen. Kuluttajilla on myös oikeus kääntyä Kilpailu- ja kuluttajaviraston kuluttajaneuvonnan puoleen (https://www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta/) ja sen jälkeen pyytää ratkaisua kansalliselta kuluttajariitalautakunnalta (www.kuluttajariita.fi). Lisäksi kuluttaja voi kääntyä Euroopan komission verkkovälitteisen riidanratkaisufoorumin (ODR) puoleen (

Nämä yleiset myyntiehdot eivät vaikuta lakisääteisiin oikeuksiisi, joita sovellettavan lain mukaan ei voida rajoittaa tai sulkea pois.

Perroy Fi Oy – Nespresson virallinen jakelija Suomessa

Itämerenkatu 1, 00180 Helsinki, Suomi

Y-tunnus: 3342322-9

Info@nespresso.fi

0800 177 601 (maksuton) (avoinna arkisin 09:00-18:00)

Peruuttamislomakkeen malli (Oikeusministeriön asetus 110/2014)

(täyttäkää ja palauttakaa tämä lomake vain siinä tapauksessa, että haluatte peruuttaa sopimuksen)

 

— Vastaanottaja [Perroy Fi Oy – Nespresson virallinen jakelija Suomessa - Itämerenkatu 1, 00180 Helsinki, Suomi - Info@nespresso.fi]:

— Ilmoitan/Ilmoitamme (*), että haluan/haluamme (*) peruuttaa tekemäni/tekemämme (*) sopimuksen, joka koskee seuraavien tavaroiden toimittamista (*) / seuraavan palvelun suorittamista (*):

— Tilauspäivä (*)/Vastaanottopäivä (*)

— Kuluttajan nimi (*) / Kuluttajien nimet (*)

— Kuluttajan nimi (*) / Kuluttajien nimet (*)

— Kuluttajan allekirjoitus (*) / Kuluttajien allekirjoitukset (*) (vain jos lomake täytetään paperimuodossa)

— Päiväys

(*) Tarpeeton yliviivataan.

Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" hyväksyt sen, että voimme kerätä tietoja sinusta eri tarkoituksiin, mukaan lukien: Toiminnallisuus, Tilastot ja markkinointi